กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > โต๊ะกลมร้านอินเทอร์เน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 07-02-12, 14:55   #1
เอกเขนก
ทีมงาน internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เอกเขนก
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 4,980
เอกเขนก ชื่อเสียงที่ถูกระงับ
Exclamation เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

มติ ทปอ.มติเลื่อนเปิดเทอมตรงอาเซียน มอบ “สมคิด” เช็กข้อดี-เสีย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2555 17:40 น.

มติ ทปอ., มทร., สสอท.เห็นร่วมกันเลื่อนเปิดเทอมตรงอาเซียน ในปี 57 มอบ “สมคิด” ศึกษาข้อดี-เสีย ของการเลื่อนเปิด-ปิด รวมถึงผลกระทบต่อระบบการสอบแอดมิชชัน รับตรง

วันนี้ (6 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ล (ทปอ.มทร.) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เกี่ยวกับเรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคเรียนในสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ว่า ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันให้มีการปรับเปลี่ยนช่ วงวันเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ให้อยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภ ูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก โดยเห็นว่า การปรับเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาข องไทย และได้มอบหมายให้ ศ.ดร.สมคิด ไปดำเนินการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระ ทบจากการปรับเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ทั้งระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึ กษาด้วยระบบรับตรง และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึก ษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อนักเรียน

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นว่า การปรับเลื่อนเปิดปิดภาคเรียน ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา อาจไม่จำเป็นต้องเลื่อนตามก็ได้ เนื่องจากที่ผ่านมานักเรียนยังไม่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ต้องไปเรียนกวดวิชา เพื่อมาสอบแอดมิชชัน และสอบรับตรง ดังนั้น หากการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาไม่เลื่อนตาม จะเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ได้ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มเวลามากขึ้น ไม่ต้องเร่งเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้ งที่ยังศึกษาไม่จบ และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึ กษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องการปรับพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ ทางภาษาของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ ตนจะเตรียมนัดหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจการป รับเปลี่ยนดังกล่าวร่วมกัน และจะขอเข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเสนอเรื่องดังกล่าว ก่อนจะสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ด้าน ศ.ดร.สมคิด กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ทปอ.ในวันที่ 18 ก.พ.2555 นี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และดำเนินการเลื่อนช่วงเวลาเปิดปิดภาคเรียนในระดับอุ ดมศึกษาให้ตรงกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยปี 2555 มหาวิทยาลัยใดมีความพร้อมก็สามารถเลื่อนเปิดปิดภาคเร ียนได้ทันที ส่วนปีการศึกษา 2556 ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให ้ตรงกับสากล และมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้งหมด 27 แห่ง จะเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเลื่อนเปิดปิด ภาคเรียนนั้น ที่ผ่านมา ทปอ.ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบแอ ดมิสชั่นส์ และจัดสอบระบบรับตรงไว้เบื้องต้นแล้ว ซึ่งคาดว่าการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนไม่น่าจะมีผลกระท บ หรือสร้างปัญหาแต่อย่างใด

รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ.มทร.วันที่ 20 ก.พ.2555 นี้ ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เนื่องจากในส่วนของ มทร.นั้น ต้องยอมรับว่า การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียน ในเดือน ส.ค.ต้องมีการวางแผนในการดำเนินการดังกล่าวให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อนักเรียน อีกทั้งใน ปี 2555 นี้ เป็นปีแรกที่กลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่ง ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้ วยระบบรับตรงร่วมกัน เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง และนักเรียนที่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่ง ซึ่งเปิดรับสมัครในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ ดังนั้น ในปี 2555 นี้ กลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่ง คงไม่สามารถเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนได้ ส่วนปี 2556 คาดว่า คงเริ่มปรับเปลี่ยนได้เฉพาะบางแห่งที่มีความพร้อมเท่ านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่ง ทุกแห่งจะเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของให้ตรงกับอาเซียนในเดือน ส.ค.นี้ ในปี 2557

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ กล่าวว่า ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการหารือในที่ประชุม สสอท.เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยทุกแห่งมีมติเห็นด้วยกับการปรับเวลาเปิดภาคเรียนข อง ทปอ.โดยขณะนี้หลักสูตรนานาชาติของทุกมหาวิทยาลัยมีกา รเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมอยู่แล้ว ส่วนหลักสูตรภาษาไทยก็เริ่มมีการปรับ และคาดว่า จะเรียบร้อยได้ภายในปี 2557 ตามความเห็นร่วมกันของที่ประชุม

http://manager.co.th/Qol/ViewNews.as...=9550000016741
__________________


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอกเขนก : 07-02-12 เมื่อ 14:58
เอกเขนก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 15:22   #2
alcatel547
ทีมงาน internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
กระทู้: 4,422
alcatel547 ปานกลาง
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

ปัณหาคือ วธ เขาจะ รับรู้และปรับตัวประกาศวันปิดภาคให้ตรงตามความจริง ได้รึไม่นี่ละครับ ไม่งั้นงานคงเข้าร้านเน็ตอีกตามเคย
alcatel547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 15:25   #3
gmlnw
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว gmlnw
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 6,219
gmlnw ปานกลาง
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

จ่ายเงินไปที หาย จ่อย ไม่เคยมาตรวจ
__________________
ร้านออมเกม ร้านที่ให้ความรู้และความบันเทิง
ขอสัญญาว่า จะทำดี และสัญญาว่า
จะจัดการร้านเกมไม่ดีให้หมดไปจากประเทศไทย


http://image.ohozaa.com/t/9b6/1JlqaB.PNG

089-5334608
gm_aung13@hotmail.com

gmlnw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 15:32   #4
เอกเขนก
ทีมงาน internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เอกเขนก
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 4,980
เอกเขนก ชื่อเสียงที่ถูกระงับ
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

ไม่น่ามีผลกับพวกเราอยู่แล้วครับ เพราะนี่คือระดับมหาวิทยาลัย 18+ อยู่แล้วครับ (ประถม มัธยม อาชีวะยังไม่เลื่อน)
__________________

เอกเขนก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 16:33   #5
pignet
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว pignet
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: Songkhla
กระทู้: 2,400
pignet ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

แล้วเรื่องที่พวกเราจะเสนอเปลี่ยนแปลงประกาศวันปิดเท อม ไปถึงไหนแล้วครับ เห็นหายไปเลย
pignet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 16:56   #6
ทาส Internet
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว ทาส Internet
 
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 777
ทาส Internet ปานกลาง
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

ขอบคุณครับสำหรับข่าวสาร ต่ำกว่า18 อด อิ
__________________
ทาส Internet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 17:02   #7
golem01th
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Jan 2011
กระทู้: 684
golem01th ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

น่าจะมีผลกับทุกระดับชั้น ในเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปิดเทอมปิดเทอม ทางระดับม.ปลายก็ต้องปรับเวลาให้สอบทุกอย่างเสร็จสิ้ นก่อนมหาวิทยาลัยจะเปิด ม.ต้น ก็ต้องมาปรับให้ตรงกับ ม.ปลาย ประถมก็ต้องปรับให้ตรงกับ ม.ต้น ไม่งั้นเวลาสอบกับเปิดเรียนมันจะไม่สัมพันกัน
golem01th is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 18:16   #8
bambobambo
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
กระทู้: 489
bambobambo ปานกลาง
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

555 ราชการไทย
bambobambo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-12, 20:42   #9
ovannal
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
กระทู้: 596
ovannal ปานกลาง
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

หน้าร้อนนี่ถ้าไม่มีแอร์นั่งเรียนไม่รู้เรื่อง ปิดเทอมหน้าร้อนหนะดีแล้วครับ ร้อนตับแตก ถ้ามีแอร์ก็ดีไป ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองหนาวร้อนจะบ้าตาย ร้อน ๆๆๆๆๆๆๆตับจะแตก
ovannal is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-12, 11:47   #10
เอกเขนก
ทีมงาน internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว เอกเขนก
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
กระทู้: 4,980
เอกเขนก ชื่อเสียงที่ถูกระงับ
มาตรฐาน Re: เลื่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยตามอาเซียนเป็นปี 2557

อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pignet อ่านกระทู้
แล้วเรื่องที่พวกเราจะเสนอเปลี่ยนแปลงประกาศวันปิดเท อม ไปถึงไหนแล้วครับ เห็นหายไปเลย
ไม่มีประโยชน์ครับ ร้านวีดิทัศน์ทั่วประเทศหลักหมื่น ถึงเวลาขอเอกสารสนับสนุนจากพวกเราได้หลักร้อย

ถือเป็นคนกลุ่มน้อยที่เดือดร้อน ภาครัฐเขาไม่ฟังหรอกครับ ยกเว้นพวกเราจะให้ความร่วมมือกันมากกว่านี้
__________________


แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอกเขนก : 08-02-12 เมื่อ 11:47
เอกเขนก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:34