กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > คลีนิคร้านอินเทอร์เน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 27-08-13, 13:04   #1
atomcafe2
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว atomcafe2
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 3,225
atomcafe2 ดีพอใช้
มาตรฐาน squid.conf

# -- Squid 2.7 Tuned by MR.BOM SiamCaFe.net
# -- This file is executed by the Squid on stop/start/restart/status.
# -- ClearOS & Clarkconnect squid modifly configuration by Mazzero 10-30-10
# -- Thank MR.BOM SiamCaFe.net

http_port 3128 transparent
icp_port 0
icp_query_timeout 0
mcast_icp_query_timeout 2000
dead_peer_timeout 10 seconds

# ----- Options For Tuning The Cache
quick_abort_min 0 KB
quick_abort_max 0 KB
quick_abort_pct 98

# ----- Time Out
negative_ttl 3 minutes
positive_dns_ttl 53 seconds
negative_dns_ttl 29 seconds
forward_timeout 4 minutes
connect_timeout 2 minutes
peer_connect_timeout 1 minutes
pconn_timeout 120 seconds
shutdown_lifetime 5 seconds
read_timeout 15 minutes
request_timeout 5 minutes
persistent_request_timeout 2 minute

netdb_low 9500
netdb_high 10000
netdb_ping_period 30 seconds

client_db on
client_lifetime 60 minutes

# ----- Acl Controls
acl manager proto cache_object
acl purge method purge
acl all src 0.0.0.0/0
acl localhost src 127.0.0.1

# ----- Webconfig: acl_start
acl webconfig_lan src 192.168.0.0/16
acl webconfig_to_lan dst 192.168.0.0/16

# ----- Webconfig: acl_end
acl our_networks src 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16
acl all_port port 1-65535
acl connect method connect

# ----- Block Web Pramool
#acl release_1 src 192.168.0.111 192.168.0.203
#acl blockpramool url_regex -i pramool.com bbs.pramool.com
#http_access deny blockpramool !release_1

# ----- Block Web
acl blockwebs url_regex -i googleadservices.com googlesyndication.com
acl blockwebs url_regex -i game-thai.com jumran.in.th puipui.in.th rad.msn.com adbrite.com clicksor.com truehits.in.th truehits.net doubleclick.net heru.3322.org go-on.siamteamhost.com alone.inc.gs cabalthai.co.cc lunazeed.com loveglof.no-ip.info
http_access deny blockwebs

# ----- Block Web banned_money888
acl banned_money888 src 61.164.109.99
acl banned_money888 src 121.199.253.130
http_access deny banned_money888

# ----- Block Web your-review.net
acl block_your_review url_regex -i your-review.net order.1and1.com
http_access deny block_your_review

# ----- Redirect google for bing
#acl redirect url_regex -i google.com google.co.th
#http_access deny redirect
#deny_info http://www.bing.com redirect

# ----- No cache
acl NOCACHE url_regex cgi-bin [^z]\? photos[1-9] \.D$ \.ini$ \.dll$ \.inf$ \.Xt \.xtp Loader\.exe 1st$ update.cfg\? urlinfo\.ini$ updatelist notice_popup ProjectG.exe.zip$ start/ucg UCG\.DAT$ UCGA?\.exe$ version\.cfg$\.daf \.xml$ \.ver version_list\.dat SFrame\.exe version_list\.* \.html \.htm version\.* version.ini patchfile.lst
cache deny NOCACHE

# ----- Refresh

refresh_pattern \.php\? 0 20% 1440
refresh_pattern -i \.(swf|png|jpg|jpeg|bmp|tiff|png|gif) 43200 75% 129600 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern -i \.(doc|xls|ppt|ods|odt|odp|pdf) 43200 75% 129600 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern -i \.(mov|mpg|mpeg|flv|avi|mp3|3gp|sis|wma|3gp|mp4) 43200 75% 129600 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern -i \.(zip|rar|ace|bz|bz2|tar|gz|exe|rpm|deb|bin|cab) 43200 75% 129600 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern -i (.*html$|.*htm|.*shtml|.*aspx|.*asp|.*php) 180 35% 4320 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims

refresh_pattern ^http://*.google.*/.* 180 100% 4320 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern ^http://*.google.co.th/.* 180 100% 4320 override-expire override-lastmod ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern ^http://patch.sf.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://update.cabal.* 4320 100% 43200 ignore-reload override-lastmod reload-into-ims
refresh_pattern ^http://download.cabal.* 4320 100% 43200 ignore-reload override-lastmod reload-into-ims
refresh_pattern ^http://auto-at.asiasoft.co.th/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://cbt.patch.easportsfifaonline2.in.th/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://autopatch.sdo.in.th/patch/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://*.playpark.*/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://*.lineage2.*/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://*.ini3.*/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://patch.dragonica.in.th/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://www.titanonline.in.th/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://patchaday.winner.co.th/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://cdn.worldneedforspeed.com/.* 4320 100% 43200 override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
refresh_pattern ^http://*.talesrunner.*/.* 720 90% 4320 reload-into-ims override-lastmod
refresh_pattern ^http://.*\.*$ 0 20% 1440
refresh_pattern ^ftp://.*\.*$ 0 20% 1440
refresh_pattern ^ftp: 0 20% 1440
refresh_pattern . 0 20% 1440half_closed_clients off
http_access allow manager all
http_access allow manager
http_access allow all_port
http_access allow connect all_port
http_access allow localhost
http_access allow our_networks
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access allow webconfig_lan
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
cache allow all

url_rewrite_program /etc/squid/store_url_rewrite.pl
url_rewrite_children 10
redirector_bypass on

storeurl_access deny all
storeurl_rewrite_program /etc/squid/store_url_rewrite

# ----- Option Which Affect The Cache Size
cache_mem 256 MB
cache_swap_low 95
cache_swap_high 98

memory_pools no
memory_pools_limit 256 MB
maximum_object_size 512 MB
maximum_object_size_in_memory 32 KB

ipcache_size 4096
ipcache_low 95
ipcache_high 98

fqdncache_size 4096
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap LFUDA

# ----- Logfile
cache_dir aufs /var/spool/squid 10240 16 256
error_directory /etc/squid/errors/

cache_log /var/log/squid/cache.log
#cache_access_log /var/log/squid/access.log

logformat common %{%Y-%m-%d %H:%M:%S}tl %6tr %>a %Ss/%03Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt
cache_access_log /var/log/squid/access.log common

cache_store_log none
logfile_rotate 90
pid_filename /var/run/squid.pid

log_fqdn off
client_netmask 255.255.255.255
ftp_passive on
ftp_sanitycheck on
dns_nameservers 127.0.0.1

# ----- Administrative Parameters
cache_mgr squid7by@siamcafe.net
visible_hostname siamcafe.net

# ----- Miscellaneous
collapsed_forwarding on
log_icp_queries off
query_icmp off
buffered_logs off
reload_into_ims on
nonhierarchical_direct off
prefer_direct on
strip_query_terms off
pipeline_prefetch on
ie_refresh on
forwarded_for on
vary_ignore_expire on
store_dir_select_algorithm round-robin
ignore_unknown_nameservers on
balance_on_multiple_ip on

# ----- Snmp
acl snmpcommunity snmp_community public
snmp_port 3401
snmp_access allow snmpcommunity localhost
snmp_access deny all

# ----- Delay Pools

#acl ipbydelay src 192.168.0.111
#acl patchgames dstdom_regex patch asiasoft asianet audition cabal fsonline ghostonline ini3\. maplestory playarcade playpark ragnarok tsonline yulgang hipstreet lunaonline pangya ran.in.th raycity sa.in.th sf.gg suddenattack talesrunner winner\.
#acl filedelay url_regex -i ftp http .3gp .aac .ac3 .act .aif .aiff .amr .asf .au .avi .b5t .bin .bwt .cab .ccd .cdi .cue .dat .dct .div .divx .dss .exe .flac .fli .flv .gho .gsm .gz .ifo .img .iso .m4a .mp2 .mp3 .mp4 .mov .mpe .mpga .mpg .mpeg .mds .nrg .ogg .pdi .qt .ra .ram .rar .raw .rcd .rec .rm .rmvb .rmj .rpm .sea .shn .sri .swf .tar .tgz .vob .vox .vqf .wav .wmv .wma .zip
#delay_pools 1
#delay_class 1 2
#delay_parameters 1 307200/307200 153600/153600
#delay_access 1 allow filedelay !patchgames !ipbydelay
#delay_access 1 deny allเพิ่ม
acl PURGE method PURGE
acl localhost src 127.0.0.1
http_access allow PURGE localhost
http_access deny PURGE

ไว้บรรทัดแรกของไฟล์ แล้วทำการเซฟ
จากนั้นสั่ง service squid restart
เมื่อรีเสร็จก็ทำการลบไฟล์ที่เราต้องการ

คำสั่งลบไฟล์ที่เราต้องการ
squidclient -m PURGE (ลิ้งไฟล์ที่เราต้องการลบ)
ตัวอย่าง : squidclient -m PURGE http://patch.sf.in.th/version.ini
__________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย atomcafe2 : 14-06-14 เมื่อ 02:42
atomcafe2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-13, 13:05   #2
atomcafe2
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว atomcafe2
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 3,225
atomcafe2 ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: squid.conf

แก้ win 7กิน swap
C:\windows\system32\svchost.exe -k defragsvc
sc stop "defragsvc"
sc config "defragsvc" start= disabled
ลบ service
sc delete "defragsvc"
__________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย atomcafe2 : 11-11-14 เมื่อ 11:39
atomcafe2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-13, 13:10   #3
atomcafe2
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว atomcafe2
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 3,225
atomcafe2 ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: squid.conf

# ----- Delay Pools

acl ipbydelay src 192.168.1.199 192.168.1.156 <<< สำหรับไอพีที่ไม่ต้องจำกัด
acl patchgames dstdom_regex patch asiasoft asianet audition cabal fsonline ghostonline ini3\. maplestory playarcade playpark ragnarok tsonline yulgang hipstreet lunaonline hon pb lol fo3 Garena Pluspangya ran.in.th sf.gg suddenattack talesrunner winner\.
acl filedelay url_regex -i ftp http .3gp .aac .ac3 .act .aif .aiff .amr .asf .au .avi .b5t .bin .bwt .cab .ccd .cdi .cue .dat .dct .div .divx .dss .exe .flac .fli .flv .gho .gsm .gz .ifo .img .iso .m4a .mp2 .mp3 .mp4 .mov .mpe .mpga .mpg .mpeg .mds .nrg .ogg .pdi .qt .ra .ram .rar .raw .rcd .rec .rm .rmvb .rmj .rpm .sea .shn .sri .swf .tar .tgz .vob .vox .vqf .wav .wmv .wma .zip
delay_pools 1
delay_class 1 2
delay_parameters 1 716800/7168000 256000/256000 <<< วิ่งรวมทั้งร้าน 7m ต่อเครื่อง ไม่เกิน 256
delay_access 1 allow filedelay !patchgames !ipbydelay
delay_access 1 deny all

แก้ปัญหา ClearOS แจก IP ชน Diskless

http://ilikecafe.blogspot.com/2012/1...-diskless.html


How to : การ Setup Bind 9.3.4 บน CentOS 5.3 สำหรับ nat Gateway

Ton-Or — 23 August, 2009 - 22:04


พอดีกด หาข้อมูลช่วง ย้าย ระบบ firewall ไม่ทราบว่าไปเจอ link นี้ได้ไง เห็นว่าอธิบายละเอียดดีเลย เอามาเก็บไว้อ่านเอง
ติดตั้ง bind หากไม่ได้ติดตั้งไว้
bind คืออะไรง่ายๆก็ DNS Server ตัวนึงนั่นเอง • yum install bind-chrootแก้ไข สิทธิ์การเขียนอ่าน floder • chmod 755 /var/named/
 • chmod 775 /var/named/chroot/
 • chmod 775 /var/named/chroot/var/
 • chmod 775 /var/named/chroot/var/named/
 • chmod 775 /var/named/chroot/var/run/
 • chmod 777 /var/named/chroot/var/run/named/อ่านและทำความเข้าใจด้วยนะครับแต่หละบรรทัดสั่งอะไรไ ป


 • cd /var/named/chroot/var/named/
 • ln -s ../../ chroot
 • cp /usr/share/doc/bind-9.3.4/sample/var/named/named.local /var/named/chroot/var/named/named.local
 • cp /usr/share/doc/bind-9.3.4/sample/var/named/named.root /var/named/chroot/var/named/named.rootหาก bind มีการ เปลี่ยนแปลง version ในภายหน้า หรือใช้ คนหละ Version ตัวเลขพวกนี้จะเปลียน
สร้าง file config สำรหรับ bind


 • touch /var/named/chroot/etc/named.confตั้งค่า service ให้ bind ทุกครั้ง หลัง restart server


 • chkconfig --levels 235 named onstart service bind


 • /etc/init.d/named startหรือ


 • service named startก็ได้ครับ
ต่อไปเราจะแก้ไขค่าconfig ต่างๆ ของ bind ให้ถูกต้องโดยที่ service bind ยังคง run อยู่นะครับ ไม่ต้อง stop
Configure RNDC • cd /var/named/chroot/etc
 • rndc-confgen &gt; rndc.key
 • chown root:named rndc.keyแก้ไข file rndc.key ให้เหลือคล้ายๆแบบนี้ บรรทัดอื่นลบไปให้หมด


 • key "rndckey" {
 • algorithm hmac-md5;
 • secret "SGsvd1dF+mv+yU4ywCCkkg==";
 • };Configure /var/named/chroot/etc/named.conf • // we include the rndckey (copy-paste from rndc.key created earlier)
 • include "/var/named/chroot/etc/rndc.key";
 • // assume our server has the IP 192.168.2.254 serving the 192.168.2.0/24 subnet
 • controls {
 • inet 192.168.2.254 allow { 192.168.2.0/24; } keys { "rndckey"; };
 • inet 127.0.0.1 allow { 127.0.0.1; } keys { "rndckey"; };
 • };
 • options {
 • directory "/var/named";
 • pid-file "/var/run/named/named.pid";
 • recursion yes;
 • allow-recursion {
 • 192.168.2.0/24;
 • 127.0.0.1;
 • };
 • // these are the opendns servers (optional)
 • forwarders {
 • 203.146.237.237;
 • 203.146.237.222;
 • 203.121.130.40;
 • 203.144.255.72;
 • 202.69.137.137;
 • 202.44.144.33;
 • 203.146.102.231;
 • 203.144.255.71;
 • 202.129.27.134;
 • 202.69.137.138;
 • 202.57.160.129;
 • 202.6.100.1;
 • 203.121.130.39;
 • 203.155.33.1;
 • 202.44.68.3;
 • 203.144.207.49;
 • 203.144.207.29;
 • 202.57.128.71;
 • 203.147.0.3;
 • 61.19.245.246;
 • 61.19.254.134;
 • 202.47.249.4;
 • 203.148.255.70;
 • 203.148.255.78;
 • 203.149.0.2;
 • 203.149.0.3;
 • 203.146.222.3;
 • 203.158.144.1;
 • 203.146.64.33;
 • 202.182.0.1;
 • 202.182.0.2;
 • 192.150.249.11;
 • 208.67.222.222;
 • 208.67.220.220;
 • };
 • listen-on {
 • 192.168.2.254;
 • 127.0.0.1;
 • };
 • /*
 • * If there is a firewall between you and nameservers you want
 • * to talk to, you might need to uncomment the query-source
 • * directive below. Previous versions of BIND always asked
 • * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
 • * port by default.
 • */
 • #query-source address * port 53;
 • // so people can't try to guess what version you're running
 • version "REFUSED";
 • allow-query {
 • 192.168.2.0/24;
 • 127.0.0.1;
 • };
 • };
 • server 192.168.2.254 {
 • keys { rndckey; };
 • };แก้ส่วนที่เป็นสีแดงให้ตรงกับ ip ของเครื่องและวง network ที่ใช้อยู่
Configure /etc/resolv.conf


 • nameserver 192.168.2.254
 • nameserver 127.0.0.1แก้ส่วนที่เป็นสีแดงให้ตรงกับ ip ของเครื่องและวง network ที่ใช้อยู่
สั่ง restart named อีกรอบ แล้วดูที่ /var/log/message มี error อะไรไหม ถ้าไม่มีก็เสร็จ


 • service named restart
 • tail -f /var/log/message
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: starting BIND 9.3.4-P1 -u named -t /var/named/chroot
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: found 1 CPU, using 1 worker thread
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: loading configuration from '/etc/named.conf'
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.2.254#53
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: command channel listening on 192.168.2.254#953
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: command channel listening on 127.0.0.1#953
 • Aug 24 01:47:11 CentOS-53 named[7347]: runningCredit
http://www.ikhwan15.blogspot.com/200...ngan-bind.html
http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=1258.0
 • 21168 readsnoktualek — 5 June, 2010 - 17:22
ขั้นตอน
# ln -s ../../ chroot
ln: creating symbolic link `chroot/..' to `../../': File exists
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
ส่วน
#cp /usr/share/doc/bind-9.3.4/sample/var/named/named.local /var/named/chroot/var/named/named.local
#cp /usr/share/doc/bind-9.3.4/sample/var/named/named.root /var/named/chroot/var/named/named.root
แก้เป็น
#cp /usr/share/doc/bind-9.3.6/sample/var/named/named.local /var/named/chroot/var/named/named.local
#cp /usr/share/doc/bind-9.3.6/sample/var/named/named.root /var/named/chroot/var/named/named.root


batch file yuri

@echo off
#================================================= ================================================== ====

DotA port & Yuri's & Red Alert 2 Windows XP-7 @By http://www.ida-computer.com

#================================================= ================================================== ====

#DotA Windows 7 (= port 8101 Up)

for /f "tokens=15 delims=." %%i in ('ipconfig ^|find "IPv4 Address"') do set ip=%%i
set /a dotaport=8000+%ip%
reg add "hkcu\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay" /v "netgameport" /t reg_dword /d "%dotaport%" /f

#================================================= ================================================== ====

#DotA Windows XP (= port 8101 Up)

#for /f "tokens=16 delims=." %%i in ('ipconfig ^|find "IP Address"') do set IP=%%i
#set /a dotaport=8100+%IP%
#ECHO Setting PortDota CDKey %dotaport%
#reg add "hkcu\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Gameplay" /v "netgameport" /t reg_dword /d #"%dotaport%" /f

#================================================= ================================================== ====

#Yuri's & Red Alert 2 Windows 7 (20 Client)

for /f "tokens=16 delims=." %%i in ('ipconfig ^|find "IP Address"') do set ip=%%i
if %ip%==101 goto yu1
if %ip%==102 goto yu2
if %ip%==103 goto yu3
if %ip%==104 goto yu4
if %ip%==105 goto yu5
if %ip%==106 goto yu6
if %ip%==107 goto yu7
if %ip%==108 goto yu8
if %ip%==109 goto yu9
if %ip%==110 goto yu10
if %ip%==111 goto yu11
if %ip%==112 goto yu12
if %ip%==113 goto yu13
if %ip%==114 goto yu14
if %ip%==115 goto yu15
if %ip%==116 goto yu16
if %ip%==117 goto yu17
if %ip%==118 goto yu18
if %ip%==119 goto yu19
if %ip%==120 goto yu20

:yu1
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0101010101010101010101" /f
reg add "hklm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0101010101010101010101" /f

GOTO END

:yu2
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0202020202020202020202" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0202020202020202020202" /f

GOTO END

:yu3
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0303033330303033330303" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0303033330303033330303" /f

GOTO END

:yu4
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0404040404040404040404" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0404040404040404040404" /f

GOTO END

:yu5
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0505050505050505050505" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0505050505050505050505" /f

GOTO END

:yu6
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0606060606060606060606" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0606060606060606060606" /f

GOTO END

:yu7
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0707070707070707070707" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0707070707070707070707" /f

GOTO END

:yu8
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0808080808080808080808" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0808080808080808080808" /f

GOTO END

:yu9
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "0909090909090909090909" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "0909090909090909090909" /f

GOTO END

:yu10
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "1010101010101010101010" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "1010101010101010101010" /f

GOTO END

:yu11
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "1111111111111111111111" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "1111111111111111111111" /f

GOTO END

:yu12
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "2222222222222222222222" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "2222222222222222222222" /f

GOTO END

:yu13
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "3333333333333333333333" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "3333333333333333333333" /f

GOTO END

:yu14
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "4444444444444444444444" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "4444444444444444444444" /f

GOTO END

:yu15
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "5555555555555555555555" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "5555555555555555555555" /f

GOTO END

:yu16
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "6666666666666666666666" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "6666666666666666666666" /f

GOTO END

:yu17
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "7777777777777777777777" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "7777777777777777777777" /f

GOTO END

:yu18
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "8888888888888888888888" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "8888888888888888888888" /f

GOTO END

:yu19
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "9999999999999999999999" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "9999999999999999999999" /f

GOTO END

:yu20
reg add "hklm\SOFTWARE\Westwood\Yuri's Revenge" /v Serial /t reg_sz /d "2020202020202020202020" /f
reg add "HKlm\Software\Westwood\Red Alert 2" /v Serial /t REG_SZ /d "2020202020202020202020" /f

GOTO END

:END

#================================================= ================================================== ====
__________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย atomcafe2 : 25-06-14 เมื่อ 00:46
atomcafe2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-14, 18:01   #4
atomcafe2
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว atomcafe2
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 3,225
atomcafe2 ดีพอใช้
มาตรฐาน Re: squid.conf

ปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Windows 7 ผ่านทาง Remote Desktop

วีธีการทำปุ่ม Shutdown และปุ่ม Restart
__________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย atomcafe2 : 18-11-14 เมื่อ 01:15
atomcafe2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-14, 21:11   #5
pachrwak
สมาชิก internetcafe.in.th
 
รูปส่วนตัว pachrwak
 
วันที่สมัคร: Aug 2012
กระทู้: 2,885
pachrwak ปานกลาง
มาตรฐาน Re: squid.conf

มันคือสคริปอะไรอ่าครับ
__________________
[[-_-]]วันว่างๆ[[-_-]]
pachrwak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป

หัวข้อที่คล้ายกัน
หัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ฟอรั่ม ตอบกลับ กระทู้ล่าสุด
ใส่สคริป block เว็บ ตรงไหนหรอครับ ใน squid.conf ของ CC peezard99 คลีนิคร้านอินเทอร์เน็ต 20 16-06-12 21:50
ช่วยแนะนำด้วยครับ แก้ squid ipcop แล้วมันเซฟไม่ได้ dangzar คลีนิคร้านอินเทอร์เน็ต 14 01-12-10 19:36


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:35