กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย หน้าแรกติดต่อเราเว็บบอร์ด

กลับไป   กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย > สนทนาหลังร้านเน็ต

ตอบกลับ
 
คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 09-10-17, 17:03   #1
hanansangg
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Nov 2016
กระทู้: 110
hanansangg ปานกลาง
มาตรฐาน สรุปข้อกล่าวหาการ แปรรูป ปตท กับการผูกขาดธุรกิจ

สรุปข้อกล่าวหาการ แปรรูป ปตท กับการผูกขาดธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน

อีกข้อกล่าวหาหนึ่งเกี่ยวกับการผูกขาดธุรกิจพลังงานข องปตท. ด้วยประเด็นการแปรรูป ปตท ที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตลอดเวลาก็คือรัฐบาลได้ให ้ปตท.เข้าไปถือหุ้นในโรงกลั่นน้ำมันเกือบทุกแห่งในปร ะเทศ(ห้าในหกแห่ง)ทำให้ปตท.มีอำนาจในการควบคุมการบริ หารจัดการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเกือบทั้งหมด ก่อให้เกิดการผูกขาดในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการสั่ งน้ำมันดิบจากต่างประเทศซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที ่ทำให้น้ำมันที่ขายในประเทศมีราคาแพงและทำให้หลายฝ่า ยต่างออกมาเปิดโปง ปตทและหยิบยกอีกหลายๆ ประเด็นมาพูดถึงเพราะเนื่องจากมีการผูกขาดตัดตอนเรื่ องการผูกขาดธุรกิจพลังงานของประเทศโดยปตท.นั้นเป็นเร ื่องที่ติดพันกันมานานตั้งแต่ปตท.ยังมีฐานะเป็นรัฐวิ สาหกิจเต็มตัวและเข้าไปทำธุรกิจพลังงานในฐานะตัวแทนข องรัฐบาลดังนั้นจึงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในฐานะบริษั ทน้ำมันแห่งชาติซึ่งก็เป็นเช่นนี้ในทุกประเทศที่มีกา รจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นเพื่อมาดูแลผลประโย ชน์ด้านพลังงานให้แก่รัฐ

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแปรรูป ปตท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการขายหุ้นบางส่ว นให้กับเอกชนทุกฝ่ายรวมทั้งปตท.ก็เห็นด้วยว่าควรจะลด การผูกขาดลงโดยเฉพาะในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งคณะกรรม การกำกับกิจการพลังงานก็กำลังพิจารณาที่จะให้มีเปิดเ สรีมากขึ้นโดยอาจให้เริ่มในกิจการท่อส่งก๊าซและการนำ เข้าก๊าซจากต่างประเทศก่อนแต่ในส่วนของธุรกิจการกลั่ นน้ำมันซึ่งได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการผูกขาดโดยปตท.ม ากถึง 83% ของกำลังการกลั่นทั้งหมด (โดยคิดง่ายๆว่าปตท.ถือหุ้น 5 ใน 6 โรงกลั่น = 83%) นั้น ผมคิดว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ง่ายเกินไปและไม่มีเหตุผ ลรองรับอย่างเพียงพอ
จากการเข้าไปปรับปรุงกิจการของโรงกลั่นเหล่านี้ ทำให้ปัจจุบันปตท.ถือหุ้นในโรงกลั่นต่างๆดังนี้
ไทยออยล์ 49.1%
PTTGC 48.9%
IRPC 38.5%
SPRC 36.0%
BCP 27.2%

จะเห็นว่าโดยนิตินัยแล้ว ไม่มีโรงกลั่นใดเลยที่ปตท.ถือหุ้นเกิน 50% แต่แน่นอนว่าเราคงจะใช้จำนวนหุ้นเพียงอย่างเดียวมาเป ็นตัววัดว่าปตท.มีอำนาจครอบงำการบริหารหรือไม่คงไม่ไ ด้ คงต้องพิจารณาด้วยว่าปตท.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน บริษัทหรือไม่และมีอำนาจในการบริหารจัดการในบริษัทเด ็ดขาดหรือไม่โดยเฉพาะในการกำหนดตัวหรือแต่งตั้งผู้บร ิหารระดับกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่ผู้บ ริหาร (CEO)ซึ่งถ้าเราใช้เกณฑ์นี้มาวัดการครอบงำการบริหารข องปตท.ในโรงกลั่นต่างๆห้าแห่งที่ปตท.ถือหุ้นอยู่เราจ ะพบว่าปตท.มีอำนาจในการบริหารโรงกลั่นจริงๆเพียงสามแ ห่งเท่านั้นคือไทยออยล์ (TOP), PTTGC และ IRPC เพราะทั้งสามแห่งนี้ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงแม้จะไ ม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากแต่เป็นผู้มีอำนาจใน การบริหารจัดการอย่างแท้จริงสามารถส่งคนของตนเข้ามาเ ป็นผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ได้ส่วนอีกสองแห่งคือ SPRC และ BCP นั้นปตท.เป็นแต่เพียงผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย โดยในกรณีของ SPRC นั้นชัดเจนว่า Chevron ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 64% เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการโรงกลั่นโดยการคัดเล ือกและแต่งตั้งผู้บริหารก็ทำโดยคณะกรรมการบริษัท 9 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนของ Chevron (ปตท.มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเพียง 2 คน) CEO ก็เป็นคนของ Chevronส่วนบางจากนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่คือประชาชนซึ่งถ ือหุ้นบางจากมากถึง 62.8% จึงทำให้บางจากมีลักษณะพิเศษคือเป็นบริษัทมหาชนจริงๆ และแม้ปตท.จะถือหุ้นบางจากในสัดส่วนสูงถึง 27.2% และถือว่าบางจากเป็นบริษัทในเครือปตท.แต่ปตท.ก็ไม่ได ้มีอำนาจบริหารจัดการในบางจากแม้แต่การแต่งตั้งกรรมก ารผู้จัดการใหญ่ของบางจากก็มีการดำเนินการเป็นอิสระผ ่านคณะกรรมการสรรหาและได้ลูกหม้อซึ่งเป็นพนักงานของบ างจากมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สองคนติดต่อกัน โดยปราศจากการแทรกแซงจากปตท.แต่อย่างใดอีกทั้งปตท.ยั งมีตัวแทนนั่งอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเพียงสองคนเท่าน ั้นจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 คน และมีกรรมการอิสระถึง 6 คน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการที่มีผู้ออกมาพู ดว่าปตท.เข้าไปถือหุ้นในโรงกลั่นถึง 5 ใน 6 แห่ง แสดงว่ามีการผูกขาดธุรกิจและสามารถครอบงำกิจการโรงกล ั่นน้ำมันของประเทศได้นั้นเป็นการตีความที่เกินจริงเ พราะยังมีโรงกลั่นฯอีกสามแห่งที่ปตท.ไม่สามารถเข้าไป บริหารสั่งการอะไรได้นั่นคือโรงกลั่น Esso, SPRC และ BCP
อ่านบทความเกี่ยวกับการแปรรูป ปตท กับการผูกขาดธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มเติมได้ที่ http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/เปิ...ทการผูกขาดธุร/
hanansangg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ตอบกลับ


ขณะนี้มีคนกำลังดูหัวข้อนี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
[IMG] โค้ด ใช้ได้
โค้ด HTML งดใช้

กระโดดไป

หัวข้อที่คล้ายกัน
หัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ฟอรั่ม ตอบกลับ กระทู้ล่าสุด
คดี ปตท เรื่อง คืนท่อก๊าซ hanansangg สนทนาหลังร้านเน็ต 0 06-09-17 10:19
แปรรูป ปตท พาย้อนรอยปั๊มน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน hanansangg สนทนาหลังร้านเน็ต 0 19-06-17 15:53
ผู้บริหาร ปตท ความภาคภูมิใจ และสมบัติอันล้ำค่า hanansangg เปิดท้ายขายของ 0 23-05-17 11:18
แปรรูป ปตท สรุปข้อเท็จจริง ผูกขาดธุรกิจโรงกลั่นน้ำ hanansangg สนทนาหลังร้านเน็ต 0 16-05-17 17:13
คดีท่อก๊าซ ปตท. ความจริงเป็นอย่างไร hanansangg สนทนาหลังร้านเน็ต 0 29-11-16 12:25


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:14