ดูแบบคำตอบเดียว
เก่า 29-11-16, 12:25   #1
hanansangg
สมาชิก internetcafe.in.th
 
วันที่สมัคร: Nov 2016
กระทู้: 110
hanansangg ปานกลาง
มาตรฐาน คดีท่อก๊าซ ปตท. ความจริงเป็นอย่างไร

ท่อก๊าซ / ศาลปกครอง คดีคืนท่อก๊าซ
– สตง. ทวงคืนท่อก๊าซ
– แปรรูปท่อก๊าซ จากของรัฐให้เป็นของเอกชน
– นโยบายแปรรูปท่อก๊าซกลายเป็นของเอกชนฟรีๆ ไม่ต้องเสียภาษี
– ท่อก๊าซ เป็นสาธารณสมบัติ การยักยอกท่อก๊าซ คือ การปล้นอธิปไตยทางเศรษฐศาสตร์
– สตง. สั่ง ปตท. คืนท่อก๊าซ แล้วลุงตู่เลิกอุ้ม ปตท. ปล้นชาติซะที
– ผู้ตรวจการจี้ รัฐไม่แยกท่อก๊าซก่อนแปรรูปขัดมติ ครม. แนะนายกฯ สั่งทบทวนแบ่งทรัพย์สิน
– แยกท่อก๊าซขาย … อนุมัติไปแล้ว การทบทวนก็แค่ให้ไปตรวจ
– ข้าราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทวงคืนท่อก๊าซ จาก ปตท. เป็นกรรมการได้รับเงินและโบนัสจากกำไรของกลุ่มบริษัท ปตท.
– 12 ปี ปตท. จ่ายค่าเช่าท่อก๊าซให้รัฐ 5,000 ล้านบาท ฟันรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่อ 300,000 ล้านบาท กำไร 6,000% นี่คือสาเหตุที่ ปตท. ไม่ยอมคืนท่อก๊าซและต้องการขายท่อก๊าซให้เอกชน
เหล่านี้คือ “ข้อความ” หรือ “คำถาม” ที่บางกลุ่มใช้เพื่อเรียกความสนใจจากประชาชนทั่วไป โดยมักเป็นคำพูดที่มีการบิดเบือนอยู่ในตัว หรือบางครั้งก็ใช้ลักษณะการพูดความจริงเพียงครึ่งเดี ยว เพื่อให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถามว่าประเทศชาติได้ประโยชน์มากน้ อยเพียงใดกับเรื่องเหล่านี้
ในสังคมประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นต่างกับรัฐเป็น เรื่องที่สามารถทำได้ การปลุกระดมเพื่อให้เกิดการตื่นตัวหรือกดดันรัฐในเรื ่องต่างๆ ก็สามารถทำได้ในระบอบนี้ หากแต่เรื่องที่นำมาหยิบยกเป็นประเด็นสังคมต้องตั้งอ ยู่บนพื้นฐานความจริง ไม่ใช่การบิดเบือนเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน โดยไม่สนใจถึงข้อมูลจริงที่วางอยู่ตรงหน้า ยกตัวอย่าง
กรณี สตง. ทวงคืนท่อก๊าซ ปตท... ในความเป็นจริง สตง. มีหน้าที่ตรวจสอบ ในขณะที่ศาลมีหน้าที่ตัดสิน ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองได้พิจารณาตัดสินไปแล้ว ว่า ปตท. คืนท่อก๊าซครบ การพยายามหยิบยกคำกล่าวของ สตง. มาพูดนั้นไม่ต่างจากการเอาคำให้การของตำรวจมาพูดในคด ีที่ศาลตัดสินไปแล้วนั่นเอง
กรณี แปรรูปท่อก๊าซ จากของรัฐให้เป็นของเอกชน … ย้อนไปตั้งแต่แปรรูป ปตท. เมื่อปี 2544 เมื่อ ปตท. แปรรูป มีการขายหุ้นและนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นของรัฐหรือได้มาโดยอำนาจรัฐก็จะ ถูกส่งคืนให้รัฐ ในที่นี้กรณีท่อก๊าซ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ใช้เงินทุนจากการแปรรูป เงินจาก ปตท. เอง เงินจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมไปถึงอำนาจรัฐ ซึ่งหลังจากการแปรรูปท่อก๊าซส่วนใดที่ได้มาจากการใช้ อำนาจรัฐหรือเงินของรัฐ ท่อก๊าซส่วนนั้นๆ ก็ถูกส่งคืนให้รัฐ และ ปตท. ได้ทำสัญญาเช่าจากรัฐ ส่วนท่อก๊าซส่วนได้ที่ได้มาจากเงิน ปตท. ก็ถือว่าท่อก๊าซนั้นๆ เป็นของ ปตท. ส่วนในกรณีที่มีการกล่าวถึงท่อก๊าซในทะเลนั้น การวางท่อไม่ใช่การสร้างอสังหาริมทรัพย์ คล้ายการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล จึงไม่จัดว่าส่วนนี้ใช้อำนาจของรัฐ และท่อก๊าซเป็นของ ปตท.
กรณี ข้าราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. เป็นกรรมการได้รับเงินและโบนัสจากกำไรของกลุ่มบริษัท ปตท. … เรื่องนี้หากไม่ให้ข้าราชการเข้ามาตรวจสอบผลประโยชน์ ของประเทศ แล้วจะให้ใครเป็นคนทำ ส่นเรื่องกรรมการรับเงินโบนัสและเงินเดือนจากกลุ่มบร ิษัท ปตท. นั้น อันนี้อยู่ที่ดุลยพินิจ ซึ่งสามารถส่งเรื่องให้มีการตรวจสอบได้อยู่แล้ว
กรณี ท่อก๊าซ เป็นสาธารณสมบัติ การยักยอกท่อก๊าซ คือ การปล้นอธิปไตยทางเศรษฐศาสตร์ … เรื่องนี้ไม่มีการยักยอกตั้งแต่ต้น หากแต่การพยายามบอกว่าเรื่องนี้เป็นการปล้นอธิปไตยทา งเศรษฐกิจ อันนี้ต้องลองตั้งคำถามว่า การพยายามให้รัฐอุ้มราคาพลังงานให้ถูกลง การพยายามทวงคืน ปตท. กลับเป็นของรัฐ โดยคิดว่าราคาพลังงานจะถูกลง การแทรกแซงกลไกราคาเช่นนี้ เป็นการปล้นอธิปไตยหรือไม่?
กรณี 12 ปี ปตท. จ่ายค่าเช่าท่อก๊าซให้รัฐ 5,000 ล้านบาท ฟันรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่อ 300,000 ล้านบาท กำไร 6,000% นี่คือสาเหตุที่ ปตท. ไม่ยอมคืนท่อก๊าซและต้องการขายท่อก๊าซให้เอกชน … เรื่องนี้เหมือนเรื่องตลกที่พยายามจะให้ผู้อ่านเข้าใ จผิดว่า ปตท. เช่าท่อก๊าซมาให้คนอื่นเช่าต่อ ซึ่ง ปตท. ได้กำไรมากถึง 6,000% แล้วจบด้วย ปตท. จึงไม่ยอมคืนท่อก๊าซ ซึ่งย้อนแย้งในตัวเองมากๆ “การที่บอกว่า ปตท. เช่าท่อจากรัฐ นั้นหมายความว่ารัฐเป็นเจ้าของท่อ” หรือถ้าจะบอกว่า ปตท. เช่าท่อจากรัฐ บางส่วนเป็นของปตท. บางส่วนให้คนอื่นเช่าต่อ นั้นหมายถึงตัวเลขกำไรต้องไม่ใช่ 6,000% ตามที่อ้าง อ่านแล้วหลายท่านคงรู้สึกว่าแม้แต่ข้อความที่พยายามป ลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังต่อรัฐ ยังเป็นข้อความที่ขัดแย้งกันเอง แบบนี้ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่
สุดท้ายแล้ว เรื่องท่อก๊าซ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันสำหรับคนบางกลุ่ม และผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องท่อก๊าซ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณ แต่ละคนที่จะไปหาข้อมูลที่เป็นกลาง แต่อยากเพียงตั้งคำถามว่าการที่ศาลปกครองชี้มูลและตั ดสินไปเรียบร้อย แปลว่านั่นมีหลักฐานความน่าเชื่อถืออย่างพอเพียงในตั วกฎหมาย และหากเพียงทรรศนะจากใครสักคนที่พูดเข้าข้างตนเองก็ส ามารถเอามาเป็นหลักฐานและมีความน่าเชื่อถือ ประเทศนั้นจะยังคงอยู่ได้หรือไม่
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ : www.รู้จริงพลังงานไทย.com/คืนท่อก๊าซ-ปตท/
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://samtahantoptt.blogspot.com/2016/04/ipo-2544-3.html
hanansangg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม