.
.
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านกับเรา

internetcafe.in.th คือ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ "กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย"
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิค อีกทั้งยังเป็นสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่ง
พบปะพูดคุยระหว่าง ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตจากทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ปัจจุบันมีปริมาณโดยเฉลี่ย มากกว่า 10,000 UIP ต่อวัน
มีจำนวน Pageview มากกว่า 45,000 ครั้งต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก "สถิติเว็บไซต์ประเทศไทย"

--------------------------------------------------------------

การติดต่อลงโฆษณา

ท่านสามารถช่วยสนับสนุน "กลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย" ได้ด้วยการบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยยอดเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทางทีมงาน เพื่อพัฒนาวงการธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อไป

*** ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะการประชาสัมพัีนธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต ***
*** และต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ***

ช่องทางการบริจาค ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางเว็บไซต์ :: http://www.internetcafe.in.th/sendmessage.php
- ทางอีเมล ::::: netropolis@windowslive.com หรือ eakkapakkai@hotmail.com
- ทาง LINE ID : netropolis

สีเขียว = อายุสัญญานานกว่า 1 เดือน .สีส้ม = อายุสัญญากำลังจะสิ้นสุดภายใน 1 เดือน .สีแดง = ตำแหน่งว่าง

สำหรับท่านที่บริจาคเงินประชาสัมพันธ์
6 เดือน จะได้รับส่วนลด 1 เดือน
1 ปี จะได้รับส่วนลด 2 เดือน

( อัพเดทเมื่อ 1 พ.ย. 60 )

--------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการลงโฆษณา

1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการลงประชาสัมพันธ์จากรูปภาพด้านซ้ายมือ ซึ่งจะระบุยอดเงินบริจาคไว้ด้วยแล้ว

2. ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ว่าว่างหรือไม่ ผ่านทางช่องทาง "การติดต่อลงโฆษณา" ด้านบน

3. รอการติดต่อกลับจากทางเว็บไซต์ เพื่อยืนยันขั้นตอนสุดท้ายในการลงโฆษณา

4. บริจาคค่าโฆษณา โดยกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามความสะดวกของท่าน

5. แจ้งหลักฐานการชำระเงินบริจาค พร้อมส่ง Banner มาที่อีเมล netropolis@windowslive.com

6. ทางเว็บไซต์จะทำการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบ 1 เดือนก่อนครบกำหนดสัญญา หากต้องการต่อสัญญา

! ! ! กรุณาดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุด 7 วัน ! ! !

(หากไม่สามารถดำเนินการทันตามกำหนด ทางเว็บไซต์จะทำการสรรหาผู้บริจาครายใหม่แทนตำแหน่งของท่าน)

--------------------------------------------------------------

รูปแบบและขนาดของ Banner

ขนาดไม่เกิน 728 x 90 pixel ประเภทไฟล์ .jpg, .gif หรือ .swf ก็ได้ และขนาดของไฟล์ไม่ควรใหญ่มาก

--------------------------------------------------------------