PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : รบกวนถามช่วงเวลาที่เสียภาษีร้านเน็ตจำได้ว่าเสีย 2 ครั้ง


netbuatong
29-08-11, 15:58
รบกวนถามช่วงเวลาที่เสียภาษีร้านเน็ตจำได้ว่าเสีย 2 ครั้ง
จะรบกวนถามว่าเสีย ช่วงเดือนไหน ถึงเดือนไหนบ้างของปีครับ

peachgame
29-08-11, 16:07
ผมจ่ายตอน มค.ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม อะครับ แต่ไปทุกครั้งก็ ไม่เสีย เงิน

เอกพจน์
29-08-11, 16:39
ผมพึ่งเห็น เก็บไว้ดีเกิดไปจำไม่ได้ พึ่งมานึกออกว่าต้องไปจ่าย พงด 91 และ 90 กะมั้ง นะ

rojjana778
29-08-11, 16:59
สิ้นสุดเดือนกันยวยน นี้ครับ

VICTORY
29-08-11, 18:17
มาช่วยให้ข้อมูล...อ้างอิงจาก http://www.rd.go.th/publish/558.0.html

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ


1. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี" เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเ มินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจ ะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปี ได้

2. "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี" เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ แล้ว ในระหว่างปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2554 (ภ.ง.ด.94) ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2554

dragonsit
29-08-11, 18:17
30 ก.ย วันสุดท้าย

sodapop2005
30-08-11, 00:34
ขอบคุณ พี่ช้างครับ ที่ให้ความกระจ่าง

khongrut
30-08-11, 07:09
ภงด.94เสียภาษีครึ่งปีแรก ให้แจ้งรายรับทั้งหมดของครึ่งปีทำการ มค.-มิ.ย. และเริ่มแจ้งและชำระภาษี 1 ก.ค.-30 ก.ย. ภายในปีนั้น
ภงด.90เสียภาษีรายปี ให้แจ้งรายรับทั้งปีทำการ ม.ค.-ธ.ค. เริ่มแจ้งและชำระภาษี 1 ม.ค.-31 มี.ค.ของปีถัดไป
หากแจ้งภาษีเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม